Avancerade produkter i nära kundsamarbete

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader.

Gränges tydliga fokus på att erbjuda ledande produkter och lösningar till den globala värmeväxlarindustrin har gjort bolaget till en pålitlig och långsiktig samarbetspartner.

Genom åren har Gränges utvecklat många produkter med förbättrade slutegenskaper, ökad stabilitet och bättre hållbarhet. Flera av dessa produkter är baserade på nya koncept såsom SSR fin och TRILLIUM®. Gränges fokus på teknik, tillverkningsprocess och materialegenskaper bidrar till att skapa mindre, lättare och bättre designade värmeväxlare som ger högre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. Genom förvärvet av Norandas verksamhet inom valsat aluminium erbjuder Gränges även valsade aluminiumprodukter till tillverkare av automatiska värmesköldar, transformatorspolar och formbara förpackningar.

Mervärde för kunden

Gränges erbjuder ett fullt sortiment av pläterade och opläterade valsade aluminiumprodukter som används till lödda värmeväxlare med höga krav på funktionalitet och prestanda. Beroende på det specifika behovet för en viss applikation, erbjuder Gränges multilagerprodukter med upp till fem lager. Mångfalden ger nästan obegränsade möjligheter till kundanpassade lösningar baserade på noggrant utvalda legeringskombinationer, leveranstillstånd, plätertjocklekar och geometrier.

HVAC (stationära värmeväxlare)

Gränges fokuserar på att driva teknologiskiftet inom HVAC-industrin, från mekaniskt sammanfogade kopparrör till lödda värmeväxlare i aluminium, på samma sätt som ett skifte har skett inom fordonsindustrin, där Gränges lösningar har haft stor betydelse för konverteringen. Fokus ligger på produkter som bidrar till högre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. Gränges kan också leverera prototyper som kunderna kan testa i sina applikationer. Därmed kan ännu starkare, lättare, mer korrosionsbeständiga kondensatorer med högre effektivitet och minskad total miljöpåverkan fås. Genom förvärvet i USA har Gränges dessutom fått ett bredare utbud av produkter och lösningar som även möter andra behov inom HVAC-industrin.

Värmeväxlare för industriella applikationer och andra områden

Exempel på andra områden är utveckling av lösningar för olika industriapplikationer, jordbruksmaskiner, och vindkraftsindustrin.

Huvudsakliga produktgrupper

Gränges erbjuder ett fullsortiment av valsade aluminiumprodukter till producenter av värmeväxlare, och upp till 3 000 produktspecifikationer, inklusive 200 aktiva legeringskombinationer. Toppmodern teknik och industriell hantverksskicklighet borgar för material med jämn kvalitet. Produkterna kan delas in i fyra huvudgrupper: