Avancerade produkter i nära kundsamarbete

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Gränges erbjuder ett fullt sortiment av pläterade och opläterade valsade aluminiumprodukter med höga krav på funktionalitet och prestanda.

Beroende på det specifika behovet för en viss applikation, erbjuder Gränges multilagerprodukter med upp till fem lager. Mångfalden ger nästan obegränsade möjligheter till kundanpassade lösningar baserade på noggrant utvalda legeringskombinationer, leveranstillstånd, plätertjocklekar och geometrier. Toppmodern teknik och industriell hantverksskicklighet borgar för material med jämn kvalitet.

Genom åren har Gränges utvecklat många produkter med förbättrade slutegenskaper, ökad stabilitet och bättre hållbarhet. Flera av dessa produkter är baserade på nya koncept såsom SSR fin och TRILLIUM®. Gränges fokus på teknik, tillverkningsprocess och materialegenskaper bidrar till att skapa mindre, lättare och bättre designade värmeväxlare som ger högre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. 

Innovativa produkter och nya tekniker

Innovativa produkter för värmeväxlarmaterial

  • TRILLIUM® - en nyskapande teknologi
  • Multilagerprodukter – fler lager för förbättrad lödbarhet och korrosionsbeständighet för att stödja mindre och lättare applikationer
  • Starka och högtemperaturbeständiga rankor – avancerade processer förbättrar egenskaperna och ökar materialets styrka
  • Starka och högtemperaturbeständiga rör – förbättrad styrka under användning av värmeväxlaren
  • Korrosionsbeständiga rör och rankor för EGR – för att konvertera värmeväxlare i stål till aluminium

Nya tekniker för framtiden

  • Kapabiltet för sprayformning
  • Möjligheter för utveckling av högpresterande legeringar för värmeväxlare och andra applikationer 
  • Aluminium med högt innehåll av andra metaller
  • Aluminium med tillsatser av icke-metaller – metallkompositmaterial
  • Funktionella pläteringslager med spännande egenskaper

 

R&I-portfolio

Våra projekt har ett globalt upplägg tack vare insatsen från våra applikationsingenjörer och vår företagsstrategi. Olika projekt kan genomföras på den av platserna som är mest effektivt för dem, där de tre FoU-enheterna kompletterar varandras arbete. Nedan listas några exempel på aktuella forskningsprojekt som Gränges också erbjuder kommersiellt till sina kunder.

Gränges forskning och innovation har resulterat i 58 patentfamiljer och 198 beviljade patent samt ytterligare 106 patentansökningar under behandling.

TRILLIUM®

Gränges patenterade teknologi TRILLIUM® förenklar den komplexa lödningsprocessen genom att eliminera behovet av avfettning, tillsättning av flussmedel, rengöring och torkning. Lödbarheten är istället inbyggd i materialet i en process som kallas Active brazing. TRILLIUM® hjälper Gränges kunder att sänka sina kostnader, utveckla nya konstruktioner och uppnå högre lönsamhet samtidigt som miljöpåverkan minskas. Läs mer >

Starka och högtemperaturbeständiga rankor

Starka och högtemperaturbeständiga rankor är ett patenterat material som genom avancerade processer förbättrar egenskaperna och ökar materialets styrka efter lödning. 

Exhaust gas re-circulation (EGR)

Krav på lägre utsläpp från motorer blir allt tuffare. Gaser från motorn kan bli väldigt korrosiva då de innehåller mycket syra (svavel). Gränges fokuserar på materialvalidering inom området.

 

Huvudsakliga produktgrupper för värmeväxlare

Gränges erbjuder ett fullsortiment av valsade aluminiumprodukter till producenter av värmeväxlare. Produkterna kan delas in i fyra huvudgrupper: