Kontakt

Avancerade produkter i nära kundsamarbete

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Gränges erbjuder ett fullt sortiment av pläterade och opläterade valsade aluminiumprodukter med höga krav på funktionalitet och prestanda.

Beroende på det specifika behovet för en viss applikation, erbjuder Gränges multilagerprodukter med upp till fem lager. Mångfalden ger nästan obegränsade möjligheter till kundanpassade lösningar baserade på noggrant utvalda legeringskombinationer, leveranstillstånd, plätertjocklekar och geometrier. Toppmodern teknik och industriell hantverksskicklighet borgar för material med jämn kvalitet.

Genom åren har Gränges utvecklat många produkter med förbättrade slutegenskaper, ökad stabilitet och bättre hållbarhet. Flera av dessa produkter är baserade på nya koncept såsom SSR fin och TRILLIUM®. Gränges fokus på teknik, tillverkningsprocess och materialegenskaper bidrar till att skapa lättare och bättre designade värmeväxlare som ger högre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. 

Gränges starka produkterbjudande är resultatet av avancerad kunskap om metallurgi och produktionsprocesser samt ett långsiktigt engagemang i forskning och innovation.  Vi bedriver  strategisk forskning och innovation samt kundbaserad produktutveckling. Produkter måste kontinuerligt anpassas för nya generationer av produkter, nya applikationer och nya krav hos slutanvändarna. Våra avancerade aluminiumprodukter är resultatet av ett långsiktigt engagemang för forskning och innovation och ett nära samarbete med ständig interaktion med våra kunder.

R&I-portfolio

Våra projekt har ett globalt upplägg tack vare insatsen från våra applikationsingenjörer och vår företagsstrategi. Olika projekt kan genomföras på den av platserna som är mest effektivt för dem, där de fyra FoU-enheterna kompletterar varandras arbete. Nedan listas några exempel på aktuella forskningsprojekt som Gränges också erbjuder kommersiellt till sina kunder.

Gränges forskning och innovation har resulterat i 58 patentfamiljer och 195 beviljade patent samt ytterligare 79 patentansökningar under behandling.

Innovativa produkter och nya tekniker

Innovativa produkter för värmeväxlarmaterial

  • TRILLIUM® - en nyskapande teknologi
  • Multilagerprodukter – fler lager för förbättrad lödbarhet och korrosionsbeständighet för att stödja mindre och lättare applikationer
  • Starka och högtemperaturbeständiga rankor – avancerade processer förbättrar egenskaperna och ökar materialets styrka
  • Starka och högtemperaturbeständiga rör – förbättrad styrka under användning av värmeväxlaren
  • Korrosionsbeständiga rör och rankor för EGR – för att konvertera värmeväxlare i stål till aluminium

Nya tekniker för framtiden

  • Kapabiltet för sprayformning
  • Möjligheter för utveckling av högpresterande legeringar för värmeväxlare och andra applikationer 
  • Aluminium med högt innehåll av andra metaller
  • Aluminium med tillsatser av icke-metaller – metallkompositmaterial
  • Funktionella pläteringslager med spännande egenskaper

 

TRILLIUM®

Vår patenterade teknologi TRILLIUM® innebär att kunder kan minska antalet steg i sin produktionsprocess och utveckla mer komplexa och kompakta konstruktioner. Denna teknologi förenklar den komplexa lödningsprocessen genom att eliminera behovet av avfettning, tillsättning av flussmedel, rengöring och torkning. Lödbarheten är istället inbyggd i materialet i en process som kallas Active brazing. Även  kundernas hållbarhetsprestanda förbättras tack vare det inbyggda flussmedlet vilket möjliggör lödning utan att tillsätta flussmedel. TRILLIUM® hjälper våra kunder att sänka sina kostnader, utveckla nya konstruktioner och uppnå högre lönsamhet samtidigt som miljöpåverkan minskas.  Läs mer >

Huvudsakliga produktgrupper för värmeväxlare

Gränges erbjuder ett fullsortiment av valsade aluminiumprodukter till producenter av värmeväxlare. Produkterna kan delas in i fyra huvudgrupper: