Kontakt

Tekniskt ledarskap

Genom åren har Gränges utvecklat fyra specifika kompentenser som har bidragit till att göra bolaget tekniskt ledande inom värmeväxlarmaterial: legeringsutveckling, plätering, valsning och termomekaniska processer, samt skärning.

Legeringsutveckling
Gränges har mycket god kompetens när det gäller att utveckla legeringar och sammansättningar med egenskaper särskilt anpassade för varje steg i kundernas produktionsprocesser – från formning till montering och lödning.

Plätering
Plätering är en viktig kompetens som ger stort mervärde och skiljer Gränges från tillverkare av valsade produkter för allmänna ändamål. Bolaget tillverkar enkel- och dubbelsidigt pläterade produkter samt symmetriska och asymmetriska produkter med många olika legeringskombinationer.

Valsning och termomekaniska processer
Detta används för att förändra legeringars mikrostruktur och därigenom uppnå önskade egenskaper i slutprodukten. Gränges har omfattande erfarenhet av termomekanisk bearbetning och dess effekt på materialets beteende i lödningsprocessen.

Skärning
Gränges har marknadsledande kompetens och erfarenhet inom skärteknik som är en viktig del vid tillverkning av värmeväxlarmaterial.