Kontakt

Slutkundsmarknader

Gränges slutkunder finns inom fordonsindustrin, inom HVAC-industrin och på nischmarknader såsom transformatorer, specialförpackningar samt värmeväxlarlösningar för industriapplikationer, jordbruksmaskiner och vindkraftverk. Gränges har en stark position på tillväxtmarknader och kapacitet att skräddarsy produkterbjudanden för nya nischmarknader. En grupp inom Gränges R&I-organisation arbetar enbart med nya materialteknologier.

Läs mer om Gränges slutkunder inom respektive område:

Fordon

Fordonsindustrin omfattar alla fordonstyper, från lätta fordon till tunga lastfordon, liksom hybrid- och elbilar.

Läs mer

HVAC

HVAC-industrin inbegriper system för värme, ventilation och luftkonditionering i bostäder, kommersiella lokaler och industrifastigheter.

Läs mer

Övriga slutkundsmarknader

Utvalda nischmarknader såsom transformatorer, specialförpackningar samt värmeväxlarlösningar för industriapplikationer, jordbruksmaskiner och vindkraftverk.

Läs mer