Kontakt

HVAC

- Industrin för stationära värmeväxlare

HVAC-industrin inbegriper system för värme, ventilation och luftkonditionering i bostäder, kommersiella lokaler och industrifastigheter.

Underliggande faktorer som driver efterfrågan på värmeväxlare inom HVAC, oavsett typ, är nybyggnation, konsumentförtroende och miljölagstiftning. Gränges är en leverantör av material till både lödda och mekaniskt monterade värme­växlare i aluminium. Lödda värmeväxlare i aluminium utgör endast en liten andel av den totala marknaden men konverteringen förväntas öka under  kommande år, vilket kommer att driva tillväxt för Gränges inom HVAC-segmentet.

Gränges fokuserar på att driva teknologiskiftet inom HVAC-industrin, från mekaniskt sammanfogade kopparrör till lödda värmeväxlare i aluminium, på samma sätt som ett skifte har skett inom fordonsindustrin, där Gränges lösningar har haft stor betydelse för konverteringen. Fokus ligger på produkter som bidrar till högre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. Gränges kan också leverera prototyper som kunderna kan testa i sina applikationer. Därmed kan ännu starkare, lättare, mer korrosionsbeständiga kondensatorer med högre effektivitet och minskad total miljöpåverkan fås.

Luftkonditionering i bostäder används för att styra egenskaperna hos luften (främst temperatur och fuktighet) i ett rum eller i hela inomhusmiljön. Vanligtvis består luftkonditioneringssystemet av en utomhusenhet som är ansluten till en eller flera inomhusenheter, (hänvisning till illustrationerna) i ett så kallat delat eller kanalfritt system.

Lödda aluminiumvärmeväxlare används för närvarande främst i utomhusluftkylda aggregat, på grund av sin höga verkningsgrad, mindre miljöpåverkan, minskat buller och bättre miljöprestanda. Eftersom dessa enheter sitter utomhus så är materialval, kombinationen av legeringar och att stå emot alla typer av driftsmiljöer mycket viktigt.

Värmeväxlare för kommersiella fastigheter är generellt större och mer komplexa än de för bostäder. Sådana system kan inkludera paket- eller delade system, luftbehandlingsaggregat och/eller vätskekylare (referens till illustration). Oavsett val av system så erbjuder lödda aluminiumvärmeväxlare en idealisk lösning för kommersiella applikationer tack vare hög effektivitet, låg åtgång av kylmedel, lägre ljudnivå och betydande kostnadsbesparingar för material, transport och lagring.

Dessutom erbjuder lödda värmeväxlare en jämnare prestanda över tid jämfört med traditionella värmeväxlare med runda rör, men för att säkerställa tillförlitlig drift är materialval och kombinationer av legeringar i systemet väldigt viktigt. Beroende på storlek på värmeväxlarna så passar legeringar med hög hållfasthet speciellt bra för dessa applikationer.

Luftkylda kondensorer används i många olika kylsystem, inklusive (men inte uteslutande) livsmedelsbearbetningsanläggningar, stormarknader och restauranger. Lödda aluminiumvärmeväxlare erbjuder flera viktiga fördelar i dessa applikationer: De förbättrar energieffektiviteten, sänker energiförbrukningen och minskar miljöpåverkan hos kylsystemet. Den inbyggda mindre inre volymen leder till en minskad köldmediumvolym, vilket minskar regelbundna inspektioner för läckage och hjälper till att uppfylla miljöregler. De sänker vikten för transport och vid montering, samt möjliggör enklare underhåll och rengöring vilket bidrar till en minskning av den totala kostnaden.

Lödda aluminiumvärmeväxlare är kompatibla med de vanligast kylmedierna såsom R404A, R407C, R134A, R410A och naturliga kylmedel, och har möjlighet att klara av höga drifttryck. Materialval och kombinationen av legeringar i systemet är mycket viktig för att ge korrosionsskydd och tillförlitlig drift. Legeringar med hög hållfasthet är speciellt passande för dessa applikationer.

Lödda aluminiumvärmeväxlare har använts i industriapplikationer i mer än 60 år tack vare kompakt design, överlägen termisk och hydraulisk prestanda och minskade produktions- och omkring kostnader. Beroende på storlek, design och driftförhållanden löds ofta värmeväxlare för industriapplikationer i vakuum, vilket medför speciella krav på aluminiumlegeringarna som används.

Vanliga applikationer inkluderar:

  • Kylning av motorer, hydraulik och smörjoljor
  • Separering av gaser
  • Förvätskning av gas
  • Kompression och kondensation av gas