Kontakt

Varför välja Gränges?

Gränges erbjuder avancerade valsade aluminiummaterial av högsta kvalitet i kombination med marknadens bästa tekniska service och en djup kunskap om hur vi kan stödja våra kunder i deras framtida utmaningar.

Med mer än 40 års erfarenhet från produktion av material för lödda värmeväxlare är vi idag världsledande inom det vi gör; valsat aluminium till värmeväxlarapplikationer och andra utvalda nischmarknader.

Gränges är en av få globala aktörer i branschen med produktutveckling, tillverkning, försäljning och teknisk support på tre kontinenter. Det ger bolaget möjlighet att bistå globala och regionala kunder med ledande produkter och oöverträffad kapabilitet. Vår möjlighet att erbjuda en omfattande produktportfölj ger våra kunder betydande fördelar när det kommer till produktivitet, kostnadseffektivitet, produktprestanda och tekniskt ledarskap. Dessutom bidrar våra globala FoU- och valideringsfunktioner till att förbättra våra kunders konkurrenskraft genom att spara både tid och kostnader för produktutveckling och marknadsintroduktion.

Hållbarhet är en naturlig del av Gränges kärnverksamhet och strategi. Vi utvecklar innovativa material och lösningar som gör det möjligt för kunderna att öka sin produktivitet och energieffektivitet, förbättra säkerheten samt dra nytta av möjligheter knutna till digitalisering och automatisering. Våra produkter bidrar till att öka affärs- och hållbarhetsnyttan för kunder och slutanvändare. Aluminiumets låga vikt och goda möjligheter till återvinning bidrar till en mer cirkulär ekonomi genom förbättrad resurseffektivitet och klimatprestanda. Vårt fokus på teknik, tillverkningsprocess och materialegenskaper bidar vi till lättare och mer anpassade material för bättre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan.

Gränges står för kvalitet, leveranssäkerhet och har ett gott renommé. Med en ledande teknik och ett globalt konkurrensmässigt erbjudande vill vi fortsätta att utvecklas tillsammans med våra kunder i framtiden.

Kontakt

Vill du komma i kotakt med våra säljare?

Produkter

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Gränges tydliga fokus på att erbjuda ledande produkter...

Research & innovation

Gränges har världsledande forskning och utveckling som arbetar nära bolagets kunder...