Kontakt

Gränges varumärkeslansering

25 nov 2013 | NYHETSBREV

Gränges-koncernen lanserar nytt företagsvarumärke till följd av den förändrade ägarstrukturen i Orkla. Gränges är nu ett helägt dotterbolag inom Orkla.

Varför Gränges? Fram till år 2000 bedrevs vår verksamhet under namnet Gränges och vi är stolta över att nu kunna återvända till våra rötter. För vissa av er är namnet bekant, för andra är det en ny bekantskap. Oavsett vilket, kommer du att märka att även om vi juridiskt bytt namn och varumärke, så är vår verksamhet, vår organisation och vårt fokus fortfarande precis samma som tidigare. Gränges är ett globalt aluminiumföretag specialiserat på valsade produkter för värmeväxlarindustrin.