Kontakt

Energieffektivitet och miljövänligare utsläpp i fokus på Gränges branschseminarium i Kina

15 okt 2014 | KONCERNRELEASE

På onsdagen inleddes Gränges 8thTechnical Seminare i Chengdu, Kina, med ca 300 representanter från bolagets större kunder och partner i regionen. Gränges Technical Seminare äger rum vart annat år och årets seminarium är det åttonde som Gränges håller sedan verksamheten startades i Kina 1996. 

Asien är Grängeskoncernen största marknad och omkring hälften av försäljningsvolymerna kommer från regionen. Tillverkning för denna marknad sker vid bolagets produktionsanläggning utanför Shanghai, Kina.

”Asien med Kina i spetsen kommer att fortsätta vara en av våra viktigaste tillväxtregioner under en överskådlig framtid, om inte den viktigaste. Energieffektivitet och minskade utsläpp är centrala frågor när vi blickar framåt. Som marknadsledare har vi en viktig roll när det gäller utvecklingen av effektivare och mer miljövänliga värmeväxlare för framtiden”, sade Gränges VD Johan Menckel i sitt inledningsanförande i Chengdu på onsdagen.

Användningen av värmeväxlare i aluminium ökar som en följd av bättre kostnadseffektivitet, hög återanvändbarhet, låg vikt och att det är energieffektivt relativt andra tekniker och material. På temat ”Effektiv energianvändning, miljövänliga utsläpp”, berör Gränges 8th Technical Seminare viktiga ämnen som minskade utsläpp, utvecklingstrender, innovativa tekniker för valsade material, valsningstekniker, produktionsprocesser för värmeväxlare, etc.

Seminariet hålls vart annat år i Kina. Årets konferens äger rum i Chengdu, Kina, den 15-16 oktober 2014. 

För ytterligare information, kontakta:

Johan Menckel, VD för Gränges
johan.menckel@granges.com, tel: +46 733 99 34 19

Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges

Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 210 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.

Informationen är sådan som Gränges AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 15 oktober, 2014, kl 08:00.