Kontakt

Gränges finansiella kalender 2015

12 nov 2014 | KONCERNRELEASE

Gränges har fastställt datum för finansiella rapporter under 2015 samt datum för
årsstämma 2015.  

Bokslutskommuniké 2014                                                            4 februari 2015
Årsredovisning för 2014                                                               17 mars 2015
Delårsrapport för januari-mars 2015                                            4 maj 2015
Årsstämma 2015                                                                          4 maj 2015
Delårsrapport för januari-juni 2015                                              21 juli 2015
Delårsrapport för januari-september 2015                                  23 oktober 2015

Gränges årsstämman 2015 kommer att äga rum måndagen den 4 maj kl 16.00 på Näringslivets Hus i Stockholm.

Kalendariet finns även publicerat på Gränges hemsida, under fliken investerare.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda
hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 210 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 950 anställda och under 2013 uppgick nettoomsättningen till ca 4 642 MSEK. För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.