Kontakt

Gränges har tecknat en kreditfacilitet om 1 800 MSEK

21 okt 2014 | KONCERNRELEASE

Gränges AB har inför noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm tecknat en kreditfacilitet om 1 800 MSEK, tillgänglig i flera valutor. Kreditfaciliteten, som skrevs på den 20 augusti 2014, har en löptid på fem år och ska användas till allmänna företagsändamål.

Kreditfaciliteten tillhandahålls till lika delar av Mandated Lead Arrangers och långivare Handelsbanken (agerade som Documentation Agent) och SEB.

För ytterligare information, kontakta:

Oskar Hellström, CFO för Gränges
oskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 709 54 01 75

Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 210 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.

För nedladdning