Kontakt

Gränges valberedning har utsetts

21 nov 2014 | KONCERNRELEASE

Gränges valberedningen inför årsstämman 2015 ska utgöras av representanter för bolagets tre största aktieägare samt bolagets styrelseordförande. Avsikten är att Gränges årsstämma 2015 ska besluta om instruktion för valberedningen att gälla tills vidare.

Per den 31 oktober 2014 utgjordes Gränges tre största aktieägare av Orkla, Lannebo Fonder samt Fjärde AP-fonden, vilka har haft möjlighet att nominera kandidater till valberedningen.  Valberedningen inför årsstämman 2015 har därmed fått följande sammansättning: Mikael Aru (Orkla), Claes Murander (Lannebo Fonder), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden) samt Anders G Carlberg (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Mikael Aru.

Gränges årsstämma 2015 äger rum måndagen den 4 maj 2015 kl 16.00 på Näringslivets Hus i Stockholm.

Aktieägare i Gränges har som har förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete ombeds lämna dessa till valberedningens sekreterare, tillika Gränges chefsjurist, Niclas Nelson. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg ska förslag inlämnas senast den 31 januari 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Niclas Nelson, Chefsjurist för Gränges
niclas.nelson@granges.com, tel: +46 708 34 96 16

Gränges AB
Box 5505
114 85 Stockholm

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda
hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 210 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 950 anställda och under 2013 uppgick nettoomsättningen till ca 4 642 MSEK. För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.