Kontakt

Avancerad teknik för lättare värmeväxlare i fokus på Gränges India Technical Seminar

25 nov 2015 | KONCERNRELEASE

Gränges India Technical Seminar 2015 äger rum onsdagen den 25 november i Chennai, Indien. Seminariet anordnas vartannat år och årets sammankomst blir den femte sedan starten 2007. Cirka 70 av bolagets största kunder och affärspartner i regionen deltar i seminariet.

Indien är en av de snabbast växande marknaderna i världen idag, när det gäller tillverkning av lätta fordon. Cirka 90 procent av Gränges försäljning går till fordonsindustrin.

”Indien kommer att vara en av våra viktigaste tillväxtmarknader under en överskådlig framtid. Lättare värmeväxlare som förbättrar bränsleekonomin och bidrar till lägre växthusgaser är centrala områden när vi blickar framåt. Som marknadsledare har Gränges en viktig roll att fylla när det gäller utvecklingen av nya, avancerade material som möjliggör minskad miljöpåverkan”, sade Gränges VD Johan Menckel i sitt inledningsanförande i Chennai på onsdagen.

Användningen av lödda värmeväxlare i aluminium ökar tack vare god kostnadseffektivitet, hög återvinningsgrad, lägre vikt och oöverträffad energieffektivitet relativt andra tekniker och material. På temat ”Avancerad teknik för lättare värmeväxlare”, kommer seminariet att adressera frågor som minskad vikt med hjälp av avancerade aluminiummaterial, utvecklingstrender, innovativa framsteg i rörformning, lödning och plätteringstekniker, produktion av värmeväxlare m m.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan hos slutprodukten; den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna är belägna i Sverige och Kina och har totalt en årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har omkring 950 anställda och under 2014 uppgick nettoomsättningen till 4 748 MSEK. Sedan oktober 2014 är bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.