Kontakt

Gränges delårsrapport januari-mars 2015

04 maj 2015 | KONCERNRELEASE

Förbättrat resultat och högre volym under första kvartalet

Första kvartalet 2015

• Försäljningsvolymen uppgick till 42,7 kton (41,3).

• Nettoomsättningen uppgick till 1 456 MSEK (1 157), en ökning med 25,8 procent.

• Justerat rörelseresultat steg med 24,7 procent till 155 MSEK (124), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 10,6 procent (10,7).

• Rörelseresultatet steg till 155 MSEK (120).

• Periodens resultat uppgick till 111 MSEK (85). Resultat per aktie uppgick till 1,49 SEK (1,14).

• Gränges har en solid finansiell ställning. Per 31 mars 2015 uppgick soliditeten till 52,3 procent och nettoskuldsättningen till 1,1 gånger justerad EBITDA (rullande tolv månader).

Kommentar från VD Johan Menckel:
”Vi har glädjen att presentera ytterligare ett kvartal med förbättrat resultat och ökad försäljningsvolym. Det justerade rörelseresultatet steg till 155 MSEK motsvarande en marginal på 10,6 procent, vilket är vårt bästa resultat hittills under ett enskilt kvartal. Vi har haft fortsatt draghjälp av gynnsamma valutakurser under de inledande månaderna vilket delvis motverkats av högre kostnader och något lägre fabrikationspriser”, säger Johan Menckel.

Webbsänd telefonkonferens
Måndagen den 4 maj 2015 kl 10.00 presenterar VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström Gränges delårsrapport för januari-mars 2015 vid en webbsänd telefonkonferens. Webbsändningen går att följa på www.granges.com/investerareFör att delta i telefonkonferens, vänligen ring +46856642661 (Sverige), +442031940544 (Storbritannien) eller +18552692604 (USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt, 
Director Communications & IR
pernilla.grennfelt@granges.com
Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 4 maj 2015 kl 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 220 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 950 anställda och under 2014 uppgick nettoomsättningen till 4 748 MSEK. För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.