Kontakt

Gränges får utmärkelse i Delphi 2014 Pinnacle Award

22 apr 2015 | KONCERNRELEASE

Gränges har tilldelats en utmärkelse i Delphi 2014 Pinnacle Award för bästa leverantörer. Bedömningen har gjorts utifrån kvalitet, värde och kostnadsutveckling under 2014.

”Vi känner oss stolta över vår goda relation som leverantör till Delphi. Att vi dessutom får pris för detta samarbete är hedrande och ett erkännande för våra anställda”, säger
Johan Menckel, VD för Gränges.

Utmärkelsen offentliggjordes i samband med Delphis globala leverantörskonferens & Pinnacle Award tillställning i Shanghai, Kina, den 21 april 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 220 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 950 anställda och under 2014 uppgick nettoomsättningen till ca 4 748 MSEK. För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.