Kontakt

Inbjudan till webbsänd telefonkonferens i samband med Gränges Q3-rapport

14 okt 2015 | KONCERNRELEASE

Gränges publicerar sin delårsrapport för januari-september 2015 fredagen den 23 oktober 2015 kl 07.30.

En webbsänd telefonkonferens (på engelska) kommer att hållas fredagen den 23 oktober kl 10.00 där investerare, analytiker och media är välkomna att delta. VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar rapporten.

Webbsändningen går att följa på www.granges.com/investors. För att delta i telefonkonferens, vänligen ring +46 856642701 (Sverige), +44 2031940544 (Storbritannien) eller +1 8552692604 (USA). Ring gärna upp ett par minuter innan telefonkonferensen startar.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats innan telefonkonferensen startar. 

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan hos slutprodukten; den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna är belägna i Sverige och Kina och har totalt en årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har omkring 950 anställda och under 2014 uppgick nettoomsättningen till 4 748 MSEK. Sedan oktober 2014 är bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.