Kontakt

Tidigare anställd hos Gränges i Finspång misstänkt för förskingring

15 jul 2015 | KONCERNRELEASE

En av Gränges tidigare anställda i Finspång är misstänkt för förskingring av metallskrot. I juni 2015 avskedades den anställde med omedelbar verkan. Ärendet utreds för närvarande av Ekobrottsmyndigheten. Gränges har samtidigt anlitat PwC för att göra en oberoende granskning av det inträffade. PwC är inte Gränges ordinarie revisor.  

Gränges interna utredning visar att förskingringen har utförts av en enskild person som i sin arbetsroll haft ansvar för bolagets inköp och försäljning av skrot i Finspång. Totalt bedöms förskingringen ha uppgått till cirka 22 MSEK under perioden 2012-2015, varav cirka 3 MSEK under 2015. Det inträffade förväntas för närvarande inte leda till ytterligare ekonomisk skada för Gränges. Den misstänktes tillgångar har utmätts, och ett belopp motsvarande en tredjedel av den bedömda skadan har redan kunnat säkras av Kronofogden.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and Investor Relations 
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 220 000 ton. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. Gränges har omkring 950 anställda och under 2014 uppgick nettoomsättningen till ca 4 748 MSEK. För mer information om Gränges, vänligen besök granges.com.