Kontakt

Anders Algotsson har utsetts till ny representant i valberedningen, Mikael Aru lämnar

21 mar 2016 | KONCERNRELEASE

Då Orkla Industriinvesteringar AB (”Orkla”), som tidigare meddelats, har sålt hela sitt innehav i Gränges AB (publ), har Orklas representant i valberedningen, Mikael Aru, tillika dess ordförande, ställt sin plats till förfogande.

I enlighet med valberedningens instruktion har valberedningen därefter konstaterat och beslutat att kalla en representant för AFA Försäkring AB, som är Gränges näst största aktieägare, att delta i valberedningens avslutande arbete. AFA Försäkring har utsett Anders Algotsson till sin representant i Gränges valberedning. Valberedningen kommer att avsluta sitt arbete inom kort.

För ytterligare information, kontakta:
Niclas Nelson, General Counsel

niclas.nelson@granges.com, tel: +46 708 34 96 16

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till lödda värmeväxlare i aluminium. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Finspång, Sverige och Shanghai, Kina har en total årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har cirka 950 medarbetare och omsatte
5 494 MSEK 2015. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på granges.com.