Kontakt

Claes Murander lämnar valberedningen

11 mar 2016 | KONCERNRELEASE

Då Lannebo Fonder, som tidigare meddelats, har sålt av hela sitt innehav i Gränges AB (publ), har Lannebo Fonders representant i valberedningen, Claes Murander, ställt sin plats till förfogande.

I enlighet med valberedningens instruktion har valberedningen därefter konstaterat och beslutat att det inte är erforderligt att erbjuda den lediga platsen i valberedningen till annan, bland annat med hänsyn till att valberedningens förslag, efter ett avslutande sammanträde, kommer att offentliggöras i samband med att kallelsen till årsstämman 2016 går till aktieägarna den 18 mars 2016 och då kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.granges.com.

För ytterligare information, kontakta:
Niclas Nelson, General Counsel

niclas.nelson@granges.com, tel: +46 708 34 96 16

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till lödda värmeväxlare i aluminium. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Finspång, Sverige och Shanghai, Kina har en total årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har cirka 950 medarbetare och omsatte 
5 494 MSEK 2015. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på granges.com.