Kontakt

Effekt av lägre skattesats i Kina 2013-2015 redovisas i tredje kvartalet

28 sep 2016 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges kommer under tredje kvartalet 2016 att redovisa en positiv skatteeffekt om cirka 139 MSEK som en följd av att Gränges har klassificerats som ett högteknologiskt företag i Kina under åren 2013-2015. Klassificeringen innebär att Gränges har godkänts att betala 15 procents inkomstskatt i Kina istället för 25 procent under en treårsperiod.

Den positiva skatteeffekten påverkar periodens resultat med samma belopp, men har ingen effekt på kassaflödet.

Gränges publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet torsdagen den 27 oktober 2016, kl 07.30.

För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörandemåndagen onsdagen den 28 september 2016, kl 08.45.

Om Gränges

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 400 000 ton. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.