Kontakt

Förändringar i Gränges koncernledning

16 dec 2016 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges organiserar om arbetet i koncernledningen. Torbjörn Sternsjö, Senior Vice President Technology & Business Development, tar plats i Gränges koncernledning och ersätter Paul Neutjens, Senior Vice President Process Engineering & Operational Development, vars roll i fortsättningen kommer att rapportera till Torbjörn Sternsjö. Vidare har CFO Oskar Hellström utsetts till vice Verkställande Direktör för Gränges. Förändringarna träder i kraft 1 januari 2017.

Torbjörn Sternsjö (född 1962) har arbetat på Gränges sedan maj 2015 i rollen som Director Business Development. Torbjörn Sternsjö har sedan 1994 innehaft olika ledande befattningar inom Gränges och Sapa. 1999-2007 var Torbjörn Sternsjö chef för Gränges i Shanghai. Under 2007-2010 var han VD för Sapa Profiles i Asien och 2011-2015 VD för samriskbolaget Sapa Chalco Aluminium Products Chongqing i Kina. Torbjörn Sternsjö är civilingenjör.

Torbjörn Sternsjö kommer att ansvara för funktionerna R&D, globala kunder samt process- och verksamhetsutveckling.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörandemåndagen fredagen den 16 december 2016, kl. 14.00

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 400 000 ton. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.