Kontakt

Gänges ansluter sig till FN Global Compact

20 okt 2016 | KONCERNRELEASE

Gränges undertecknar och ansluter sig till FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Genom att underteckna Global Compact ställer sig Gränges bakom och förbinder sig att verka i enlighet med Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. FN:s Global Compacts tio principer baseras på FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling och FN:s konvention mot korruption.

”Vi är stolta över att bli medlemmar i FN:s Global Compact. Hållbarhet är en del av Gränges affärsstrategi och detta är ett sätt för oss att visa att Gränges tar hållbarhetsfrågorna på allvar. Vi tar nu nästa steg i vårt arbete för en långsiktigt hållbar verksamhet”, säger Johan Menckel, VD för Gränges.

Hållbarhet är en väsentlig och integrerad del av Gränges kärnkompetens och verksamhet. Genom kontinuerlig effektivisering av produktionsprocesser, en miljöanpassad produktutveckling och ett fokuserat säkerhetsarbete bidrar Gränges till ett hållbart samhälle. Gränges kommer varje år att lämna en skriftlig rapport (Communication on Progress) till Global Compact, där Gränges redogör för vilka åtgärder som har vidtagits och vilka framsteg som har gjorts inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Mer än 9 000 företag i fler än 160 länder är anslutna till Global Compact. För mer information om FN:s Global Compact, se: www.unglobalcompact.org/

För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges

 Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 400 000 ton. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.