Kontakt

Godkännande av Gränges förvärv i USA väntas i slutet av juli

19 jul 2016 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges AB (publ) ("Gränges") vann den domstolsledda auktionen att förvärva av Noranda Aluminum Holding Corporations ("Noranda") verksamhet inom valsad aluminium i USA, vilket meddelades den 8 juli 2016. För att fullfölja förvärvet krävs att Gränges godkänns som köpare av den amerikanska konkursdomstolen. Gränges hade förväntat sig detta godkännande i mitten av juli men domstolsförhandlingarna har ajournerats till 28 juli 2016. Ett besked är nu att vänta tidigast i slutet av juli.

Gränges bedömning är att de ajournerade förhandlingarna inte kommer att påverka utfallet i domstolen. Förvärvet förväntas kunna slutföras under tredje kvartalet 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörandemåndagen tisdagen den 19 juli 2016, kl 15.00.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till lödda värmeväxlare i aluminium. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Finspång, Sverige och Shanghai, Kina har en total årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har cirka 950 medarbetare och omsatte 5 494 MSEK 2015. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på granges.com.