Kontakt

Gränges godkänns som prioriterad budgivare i process att förvärva aluminiumverksamhet i USA

23 jun 2016 | KONCERNRELEASE

Gränges AB (publ) ("Gränges") har godkänts av amerikansk konkursdomstol som prioriterad budgivare (stalking horse) i processen att förvärva av Noranda Aluminum Holding Corporations ("Noranda")verksamhet inom valsad aluminium i USA. Avtalet mellan Gränges och Noranda offentliggjordes den 14 juni 2016.

En auktion är för närvarande planerad till torsdagen den 7 juli 2016, till vilken bud ska vara inlämnade den 29 juni 2016. I det fall Gränges vinner auktionen och får ett slutligt godkännande att fullfölja förvärvet är ett besked att vänta omkring mitten av juli 2016. Förvärvet förväntas då kunna slutföras under tredje kvartalet 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 23 juni 2016, kl 07.00.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till lödda värmeväxlare i aluminium. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Finspång, Sverige och Shanghai, Kina har en total årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har cirka 950 medarbetare och omsatte 5 494 MSEK 2015. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på granges.com.