Kontakt

Gränges slutför förvärv i USA

22 aug 2016 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges förvärv av Norandas verksamhet inom valsad aluminium i USA har slutförts idag, den 22 augusti 2016.

För att möjliggöra förvärvet har Danske Bank och Svenska Handelsbanken bistått Gränges med förvärvsfinansiering. Förvärvet finansieras med ett lån om 300 MUSD med en löptid på fem år. I samband med förvärvet har Gränges även refinansierat sin befintliga revolverande kreditfacilitet med en ny treårig revolverande kreditfacilitet om 1 200 MSEK tillgänglig i flera valutor.

Åtagandena under låneavtalet är fördelat lika mellan Danske Bank AS, Danmark, Sverige Filial och Svenska Handelsbanken AB (publ). Svenska Handelsbanken AB (publ) har rollen som facilitetsagent.

För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com
, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 22 augusti 2016, kl. 21.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till lödda värmeväxlare i aluminium. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Finspång, Sverige och Shanghai, Kina har en total årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har cirka 950 medarbetare och omsatte 5 494 MSEK 2015. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på granges.com.

För nedladdning