Kontakt

Gränges vinner auktion i process att förvärva aluminiumverksamhet i USA

08 jul 2016 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges AB (publ) ("Gränges") blev vinnare i den domstolsledda auktionen att förvärva av Noranda Aluminum Holding Corporations ("Noranda") verksamhet inom valsad aluminium i USA. Det slutliga budet värderar verksamhet och relaterade tillgångar till 324,2 MUSD på skuldfri basis (Enterprise Value). Förvärvet förväntas bidra positivt till Gränges resultat per aktie under 2016.

Gränges och Noranda har erhållit nödvändigt godkännande från den amerikanska konkurrensmyndigheten. Gränges har säkrat bankfinansiering för den potentiella transaktionen. Gränges styrelse kan också överväga att utnyttja mandatet från årsstämman 2016, vilket berättigar bolaget att besluta om att emittera nya aktier i Gränges upp till 10 procent av det totala antalet utestående aktier.

I det fall Gränges får ett slutligt godkännande att fullfölja förvärvet är ett besked att vänta omkring mitten av juli 2016. Förvärvet förväntas kunna slutföras under tredje kvartalet 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU: marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörandemåndagen fredagen den 8 juli 2016, kl 08.45.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till lödda värmeväxlare i aluminium. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Finspång, Sverige och Shanghai, Kina har en total årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har cirka 950 medarbetare och omsatte 5 494 MSEK 2015. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på granges.com.