Kontakt

Innovation och ny teknik i fokus på Gränges 9th Technical Seminar i Nanjing

22 sep 2016 | KONCERNRELEASE

Gränges 9th Technical Seminar, vilket äger rum i Nanjing, Kina, den 22-23 september, fokuserar på innovationer och ny teknik för värmeväxlarindustrin. Omkring 400 kunder och andra ledande branschföreträdare deltar på seminariet, som är det största av sitt slag i världen.
”Gränges har lett utvecklingen av nya, innovativa valsade produkter för värmeväxlare sedan vi startade vår verksamhet i Kina för 20 år sedan. Vi erbjuder de mest tekniskt avancerade lösningarna och arbetar nära våra kunder i syfte att förbättra deras processer och tekniker”, sade Gränges VD Johan Menckel i sitt inledningsanförande i Nanjing.
”När vi blickar framåt, kommer utmaningarna kring utsläpp, nya motortekniker och ökat digitalt innehåll vara faktorer som fortsätter att driva efterfrågan på avancerade värmeväxlarmaterial de närmaste åren. Vi är beslutsamma i att fortsätta att investera och växa vår verksamhet i Asien under de kommande åren”, säger Johan Menckel.
Seminariet täcker frågor som utmaningar på miljöområdet, innovativa tekniker för lödning, utvecklingstrender för värmeväxlare i aluminium, design och framtida lösningar. Inför seminariet har Gränges också presenterat en rapport över kondensorer för personbilar, vilket följer den rapport som presenterades för två år sedan avseende kylare för personbilar.
Gränges Shanghai firar 20 år i år. Sedan starten 1996 har Gränges investerat i Shanghai och utökat sin kundbas i Kina och resten av Asien. För närvarande har Gränges Shanghai en produktionskapacitet på mer än 120 000 ton, vilket gör anläggningen till världens största som är specialiserad på värmeväxlarmaterial.
Gränges tekniska seminarium äger rum vartannat år i Kina. Seminariet anordnas av Gränges, och sponsras gemensamt av fyra världsledande bolag som är specialiserade på att stödja produktionen av värmeväxlare i aluminium; Seco/Warwick, Solvay, Schoeler och Sapa.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 400 000 ton. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och en omsättning om mer än 1 miljard SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.