Kontakt

Tillväxt och innovation i fokus på Gränges kapitalmarknadsdag

15 mar 2016 | KONCERNRELEASE

Vid Gränges kapitalmarknadsdag i Stockholm på tisdagen presenteras mål och strategi för 2020, som innebär att ett ökat fokus på tillväxt och innovation. Gränges ambition för 2020 sammanfattas:

  • En tillväxt som väsentligt överstiger marknadens
  • Marknadsledande i alla geografiska regioner
  • Bibehållen god och hållbar lönsamhet

Gränges strategiska inriktning är att utveckla och stärka sin ledande position globalt inom värmeväxlarmaterial i aluminium.

”Vi har en unik position i vår bransch. Genom innovationer och expansion räknar vi med att växa snabbare än marknaden under de närmaste åren. Vårt mål är att vara marknadsledande i alla geografiska regioner år 2020. Tillväxten ska ske med bibehållen god och hållbar lönsamhet”, säger Gränges VD Johan Menckel.

Utveckling av nya produkter och processer ska bidra till fortsatt god tillväxt i Gränges befintliga verksamhet. Gränges avser också expandera verksamheten genom att addera ny kapacitet, primärt i Nordamerika och Asien. Dessa initiativ ska säkerställa att Gränges har en marknadsledande position i samtliga regioner år 2020. Den marknad som Gränges hänvisar till är den globala produktionen av lätta fordon, som enligt analysföretaget IHS förväntas öka med 3 procent per år under 2016-2020.

Tillväxten de kommande åren ska ske med bibehållen god och hållbar lönsamhet. Genom ökat fokus på hållbarhetsfrågor skapas värde långsiktigt. Ett annat viktigt område är kontinuerliga effektiviseringar i verksamheten, vilket i Gränges fall är nära sammanlänkat med klimat och miljö. Ökad användning av återvunnet aluminium, lägre förbrukning av energi och förbättrad jämställdhet är några av de övergripande målen för Gränges.

Gränges långsiktiga finansiella mål kvarstår oförändrade. Dessa anger att Gränges ska växa minst i takt med marknaden, generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15-20 procent, ha en skuldsättning i intervallet 1-2 gånger EBITDA-resultatet samt en utdelningsgrad om 30-50 procent av årets resultat.

Gränges kapitalmarknadsdag 2016 äger rum i Stockholm tisdagen den 15 mars 2016. Presentationerna kommer att finnas tillgängliga på www.granges.com/investors dagen efter.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Director Communications and Investor Relations

pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 15 mars 2016 kl 13.45.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till lödda värmeväxlare i aluminium. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Finspång, Sverige och Shanghai, Kina har en total årlig kapacitet på 220 000 ton. Gränges har cirka 950 medarbetare och omsatte 5 494 MSEK 2015. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2014. Mer information om Gränges finns på granges.com.