Kontakt

Förändringar i Gränges koncernledning

18 apr 2017 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges genomför förändringar i koncernledningen. Kent Schölin har utsetts till Senior Vice President Research & Innovation för Grängeskoncernen. Han lämnar därmed rollen som President Europe och VD för Gränges verksamhet i Finspång. Jörgen Abrahamsson, Produktionsdirektör för Gränges Finspång, blir tillförordnad chef för region Europa och adjungeras till Gränges koncernledning.

Organisationsförändringarna sker för att stärka genomförandet av Gränges strategi med ökat fokus på innovation och för att driva tillväxt och lönsamhet.

”Vi tar nu nästa steg i vårt strategiska arbete och ökar fokus på innovation. Det kommer att vara ett av de viktigaste områdena för Gränges under kommande år. Vi stärker nu denna funktion på ledningsnivå för att på bästa sätt nyttja den djupa tekniska kompetens vi besitter, både när det gäller nuvarande marknader och kunder men även för att bättre tillvarata möjligheter inom närliggande områden”, säger Johan Menckel, VD för Gränges.

Rekryteringen av en ny Europachef har inletts.

Förändringarna träder i kraft den 1 maj 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Grennfelt, SVP Communications & IR för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 18 april 2017, kl. 18.00

Om Gränges

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 400 000 ton. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.