Kontakt

Gränges etablerar ett företagscertifikatprogram

25 sep 2017 | KONCERNRELEASE

Gränges etablerar ett företagscertifikatprogram med rambelopp på 1 500 MSEK som ett komplement till koncernens övriga kortfristiga finansiering.

”Det primära syftet med programmet är att ta ett första steg in på den svenska skuldmarknaden. Företagscertifikat är ett komplement till övrig finansiering, och skapar förutsättningar för att ytterligare optimera kapitalstrukturen i takt med att Gränges infriar sin långsiktiga strategi”, säger Gränges CFO och vice VD Oskar Hellström.

Löptiden på utfärdade företagscertifikat kommer att vara kortare än ett år. Företagscertifikatprogrammet förväntas ha en neutral påverkan på Gränges finansiella kostnader under innevarande år.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, SVP Communications and IR hos Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.