Kontakt

Gränges investerar 110 MUSD för att utöka kapaciteten i USA

15 sep 2017 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges ska investera 110 MUSD för att utöka kapaciteten inom valsad aluminium i Huntingdon, Tennessee. Utbyggnaden görs för att möta en ökad efterfrågan på tunna aluminiumprodukter, värmeväxlarmaterial för fordon och applikationer för stationära värmeväxlare (HVAC). Utbyggnaden kommer att skapa 85 fasta heltidstjänster, vilket befäster Gränges åtagande gentemot de nordamerikanska kunderna och deras marknader.

“Expansionen i Huntingdon markerar nästa steg i vår strategiska tillväxtplan för den nordamerikanska marknaden. Gränges har skapat sig ett gott rykte inom industrin för valsad aluminium, och med denna expansion kommer vi att kunna stötta våra kunders tillväxt ytterligare”, säger Gränges VD Johan Menckel.

Expansionen omfattar investeringar i byggnader, gjuteri, kallvalsverk, glödgningsugnar och skärverk. Detta stärker ytterligare Huntingdons position som ett av de mest moderna och effektiva valsverken i Nordamerika. Kapaciteten i Huntingdon att öka från omkring 160 kton till närmare 200 kton per år när utbyggnaden är klar.

“Investeringen innebär ett långsiktigt åtagande gentemot våra kunder, anställda och aktieägare då vi utökar på våra strategiska marknader”, säger Patrick Lawlor, President Gränges Americas.

Expansionen stödjs av Tennessees guvernör Bill Haslam, TN Deparment of Economic and Community Development, Tennessee Valley Authority samt lokala myndigheter i Huntingdon.

“I Tennessee är vi stolta över att våra hårt arbetande invånare fortfarande tillverkar saker. Gränges anläggning i Huntingdon är en vital del av Carroll County och jag vill tacka Gränges för åtagandet att skapa nya arbetstillfällen i Huntingdon, vilket innebär att vi tar ytterligare ett steg mot att göra Tennesse till det främsta området i sydöstra USA när det gäller högkvalitativa arbeten”, säger Bill Haslam, guvernör i Tennessee.

Projektet beräknas ta ungefär två år att färdigställa och kommer att ha en positiv påverkan på Gränges rörelseresultat 2019. Detta blir den andra större investeringen i Huntingdon sedan år 2000 och stärker Gränges fokus på valsad aluminium och värmeväxlarprodukter i fordon. Gränges kommer att finansiera expansionsinvesteringen i Huntingdon med existerande kassa, internt genererade kassaflöden och externa lån.

För ytterligare information, kontakta:          
Pernilla Grennfelt, SVP Communications and IR hos Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com
, tel: +46 702 90 99 55

Brad Thomas, VP Strategy & Marketing Gränges Americas
brad.thomas@granges.com, tel: + 1 615-815-9492

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 15 september 2017, kl. 08.45.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.