Kontakt

Gränges investering i GETEK GmbH godkänd av berörda konkurrensmyndigheter

06 okt 2017 | KONCERNRELEASE

Gränges investering i produktionsbolaget GETEK GmbH som görs tillsammans med tyska Erbslöh Aluminium GmbH för tillverkning av aluminiumgöt genom avancerad sprayformningsteknik har godkänts av berörda konkurrensmyndigheter. Gränges publicerade information om investeringen i pressmeddelande den 29 augusti 2017.

För Gränges innebär investeringen möjligheter att expandera inom Active Brazing med produkter som bland annat TRILLIUM®, en innovativ teknik som förbättrar tillverkningsprocessen och prestandan hos lödda värmeväxlare i aluminium.

Gränges investerar 4,4 MEUR kontant och erhåller 51 procent av GETEK GmbH. Erbslöh, som skjuter till produktionstillgångar, personal och kompetens, kommer att äga 49 procent av bolaget. Bolaget kommer att betjäna både Gränges och Erbslöh som kunder utifrån två produktionsanläggningar, en i Tyskland och en i Frankrike. Totalt har produktionsanläggningarna en årlig sprayformningskapacitet på cirka 4 000 ton. GETEK beräknas ha en omsättning om cirka 3 MEUR under 2017. Transaktionen förväntas under innevarande år ha neutral påverkan på Gränges resultat per aktie.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, SVP Communications and IR hos Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.