Kontakt

Presentation av Gränges bokslutskommuniké för 2016

24 jan 2017 | KONCERNRELEASE

Gränges publicerar sin bokslutskommuniké för januari-december 2016 torsdagen den 2 februari 2017 kl 07.30.

En webbsänd telefonkonferens (på engelska) kommer att hållas torsdagen den 2 februari 2017 kl 10.00 där investerare, analytiker och media är välkomna att delta. VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar rapporten.

Webbsändningen går att följa på http://investors.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferens, vänligen ring +46 856642661 (Sverige), +44 2031940544 (Storbritannien) eller +1 8552692604 (USA). Ring gärna upp ett par minuter innan telefonkonferensen startar.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats innan telefonkonferensen startar. 

För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Grennfelt, SVP Communications and Investor Relations för Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges

 Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 400 000 ton. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.