Kontakt

Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

13 mar 2017 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Valberedningen inför Gränges årsstämma 2017 föreslår omval av ledamöterna Anders G Carlberg, Carina Andersson, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat och Ragnhild Wiborg. Terje Andersen har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av Anders G Carlberg som styrelsens ordförande.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats granges.com.

Inför Gränges årsstämma 2017 har valberedningen utgjorts av representanter för bolagets största ägare. Dessa representeras av Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden, Anders Algotsson, AFA Försäkring, Rikard Andersson, SEB Fonder, samt av styrelsens ordförande Anders G Carlberg. Ordförande i valberedningen har varit Jannis Kitsakis.

Gränges årsstämma 2017 äger rum torsdagen den 4 maj 2017, kl 16.00, i Näringslivets Hus i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Grennfelt, SVP Communications & IR Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 13 mars 2017, kl 15.15.

Om Gränges

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 400 000 ton. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.