Kontakt

Gränges AB etablerar ett MTN-program

30 aug 2018 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges planerar att emittera obligationer och har därför etablerat ett MTN-program (Medium Term Note) med rambelopp på 3 miljarder SEK som en del av koncernens långfristiga finansiering.

”Genom att etablera ett MTN-program får Gränges tillgång till den svenska obligationsmarknaden. Det huvudsakliga syftet med kommande emission är att refinansiera delar av befintlig skuld, att diversifiera lånestrukturen samt att stödja Gränges långsiktiga strategi”, säger Gränges CFO Oskar Hellström.

MTN-programmet förväntas ha en neutral påverkan på Gränges finansiella kostnader under innevarande år.

Gränges har upprättat ett Grundprospekt vilket idag har godkänts av Finansinspektionen. Grundprospektet finns tillgängligt på Gränges hemsida, www.granges.com samt på Finansinspektionens hemsida, www.finansinspektionen.se.

Danske Bank har utsetts till arrangör av programmet och kommer tillsammans med Handelsbanken att agera som emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:
Oskar Hellström, CFO
oskar.hellstrom@granges.com, tel +46 709 54 01 75

Pernilla Grennfelt, SVP Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.