Kontakt

Gränges Americas har erhållit kvalitetscertifikatet IATF 16949

12 nov 2018 | KONCERNRELEASE

Gränges Americas anläggning i Huntingdon, Tennessee, har nyligen tilldelats certifieringen International Automotive Task Force (IATF) 16949. IATF-certifieringen är en internationell standard som beskriver de kvalitetsstyrningssystem som behövs för att vara leverantör av tekniskt avancerade produkter till fordons- och transportindustrin, men även till HVAC-, energi- och elektronikindustrin.

"Kvalitet är av stor vikt vid vår anläggning i Huntingdon, eftersom vi nu utökar kapaciteten och kommer att leverera mer till bilindustrin. Denna utmärkelse befäster vårt åtagande att hålla högsta standard och garanterar att våra kunder kan förlita sig på att vi levererar högkvalitativa produkter", säger Patrick Lawlor, President Gränges Americas.

IATF 16949-standarden understryker vikten av ett robust kvalitetshanteringssystem genom att omfatta följande områden: kontinuerlig förbättring, riskhantering och förebyggande av fel, för att säkerställa fortsatta leveranser av högkvalitativa produkter i tid.

Gränges utbyggnad av anläggningen i Huntingdon går enligt plan, vilket innebär utökad kapacitet under andra halvåret 2019.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, SVP Communications & Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Brad Thomas, VP Strategy, Sales & Marketing Gränges Americas
brad.thomas@granges.com, tel: +1 615-815-9492

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.