Kontakt

Gränges effektiviserar och bygger ut i Finspång – investering om 400 MSEK

25 okt 2018 | KONCERNRELEASE

Gränges har beslutat att investera 400 MSEK i effektivisering och utbyggnad av produktionsanläggningen i Finspång. Projektet beräknas vara klart under andra halvåret 2021 och ökar kapaciteten i anläggningen med 20 kton till 120 kton på årsbasis.

”Genom att effektivisera och bygga ut anläggningen i Finspång skapar vi möjligheter för en tydlig resultatförbättring i vår europeiska verksamhet. Vi tar dessutom viktiga steg framåt i vårt hållbarhetsarbete genom minskade transporter och övergång från diesel till eldrivna truckar”, säger Gränges VD Johan Menckel.

Investeringen omfattar förvärv av mark och byggnader, uppgradering av valsverk samt flytt av befintliga maskiner, vilket väsentligen förbättrar logistiken på området och bidrar till ett bättre miljöavtryck. Från och med 2022 förväntas positiva effekter av investeringen i form av såväl besparingar som ökad försäljning, och därmed bättre lönsamhet.

”Vi ser en mycket god tillväxt för avancerade värmeväxlarmaterial i Europa under kommande år till följd av att allt fler efterfrågar el- och hybridbilar. Att vi nu får en effektivare anläggning, med bättre logistikflöden förbättrar vår konkurrenskraft samtidigt som vi får utrymme att växa”, säger Gränges VD Johan Menckel.

Gränges i Finspång tillverkar avancerade aluminiummaterial till värmeväxlare för fordonsindustrin. Under 2017, utgjorde Europamarknaden cirka 18 procent av Gränges försäljningsvolym.

Investeringen kommer att finansieras med internt genererade medel, befintlig kassa och lån.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, SVP Communications & Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.