Kontakt

Gränges emitterar obligationer under MTN-program

14 sep 2018 | KONCERNRELEASE

Gränges har genomfört en första emission under det MTN-program som etablerades den 30 augusti 2018.

Obligationer om 300 MSEK har emitterats med rörlig ränta och en löptid på 3 år samt 300 MSEK med rörlig ränta och en löptid på 5 år.

”Genom att ta klivet in på den svenska obligationsmarknaden blir Gränges finansiering mer diversifierad. Kortsiktigt kommer likviden användas till att refinansiera befintlig skuld. Långsiktigt får vi ett bra verktyg som stödjer Gränges långsiktiga strategi”, säger Gränges CFO Oskar Hellström.

Obligationerna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm. Emissionen förväntas ha en neutral påverkan Gränges finansiella kostnader under innevarande år.

Danske Bank är arrangör av programmet och deltar tillsammans med Handelsbanken som emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:
Oskar Hellström, CFO
oskar.hellstrom@granges.com, tel +46 709 54 01 75

Pernilla Grennfelt, SVP Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com
, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.