Kontakt

Gränges fullföljer ej planer på ett joint venture i Nordamerika

17 aug 2018 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

I september 2017 tillkännagav Gränges AB planer på att bilda ett joint venture-företag i Nordamerika med japanska Mitsubishi Aluminum Co., Ltd för tillverkning av avancerade aluminiummaterial för lödda värmeväxlare till fordonsindustrin.

Gränges har beslutat att inte fullfölja planerna på ett joint venture-företag i Nordamerika, då projektet inte är tillräckligt attraktivt ur ett risk/avkastningsperspektiv för Gränges del givet rådande förutsättningar. Gränges och Mitsubishi kommer emellertid att fortsätta dialogen om framtida affärsmöjligheter.

Gränges är fortsatt starkt engagerat i den nordamerikanska marknaden och nuvarande expansionsplaner löper enligt plan. Gränges utforskar också affärsmöjligheter för avancerade aluminiummaterial för lödda värmeväxlare till fordonsindustrin i Nordamerika.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, SVP Communications & Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Brad Thomas, VP Strategy, Sales & Marketing Gränges Americas
brad.thomas@granges.com, tel: +1 615-815-9492

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 17 augusti 2018, kl. 08.00.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.