Kontakt

Gränges kapitalmarknadsdag 2018

21 mar 2018 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

  •  Genomgång av bolagets mål och strategi för 2020
  •  Året har startat bra med stark efterfrågan på samtliga marknader
  •  Tydlig tillväxtagenda för kommande år med fokus på innovation, expansion och hållbarhet

Gränges håller sin kapitalmarknadsdag i Stockholm på onsdagen den 21 mars. Bolaget presenterar en översikt av strategiarbetet och mål för 2020, samt vad bolaget har uppnått hittills.

”Vårt fokus är att fortsätta att utveckla Gränges som en ledande nischaktör inom aluminiumindustrin. Vi har sedan börsnoteringen 2014 levererat enligt våra finansiella och operativa mål, vilket har skapat värde för våra aktieägare. En viktig milstolpe var det stora förvärvet vi gjorde i USA 2016, som innebar att vi etablerade oss med egen produktion i regionen och samtidigt breddade produktportföljen”, säger Johan Menckel, VD för Gränges.

Gränges har sedan börsnoteringen 2014 mer än dubblat försäljningsvolymen från 160 till 373 kton samtidigt som det justerade rörelseresultatet ökat från 463 MSEK till 933 MSEK. Målet är att fortsätta att växa i en högre takt än marknaden med bibehållen god och hållbar lönsamhet.

”Vi har haft en bra start på 2018 med stark efterfrågan på samtliga marknader. I USA begränsas vi emellertid av att vi inte har tillräckligt med kapacitet för att möta efterfrågan från våra kunder. Den pågående utbyggnaden av anläggningen i Huntingdon går enligt plan och innebär att vi under andra halvåret 2019 kommer att kunna öka produktionen med upp till 40 kton i årstakt”, säger Johan Menckel.

De nyligen beslutade tullarna på import av aluminiumprodukter till USA har en negativ påverkan på de värmeväxlarprodukter Gränges idag importerar till USA. Samtidigt ökar efterfrågan på inhemskt producerade produkter för värmeväxlare och folieprodukter i USA.

”Vi utreder för närvarande förutsättningarna för att återuppta produktionen vid vår fabrik i Newport, Arkansas, för att tillverka tunn aluminiumfolie för olika typer av konsumentapplikationer. Det här skulle vara ett idealt tillfälle för oss att uppgradera och använda de tillgångar vi redan äger, och samtidigt adressera en attraktiv marknadsnisch som tidigare i huvudsak försörjts via import”, säger Johan Menckel.

Fabriken i Newport, Arkansas, tillverkade aluminiumfolie för konsumentapplikationer fram till 2015 och har därefter varit i huvudsak stängd med enbart en begränsad verksamhet inom ytbehandling.

Forskning och innovation är ett nyckelområde för att driva produktutveckling och tillväxt under kommande år. Det gäller inte minst utveckling av produkter anpassade för el- och hybridfordon.

”Elbilsmarknaden förväntas växa rejält under det kommande decenniet. För Gränges innebär detta nya affärsmöjligheter inom material till lödda värmeväxlare. Vår starka position på marknaden för värmeväxlarmaterial gör oss till en utmärkt partner både till våra nuvarande kunder och nya spelare som ger sig in på denna tillväxtmarknad ”, säger Johan Menckel.

Gränges kapitalmarknadsdag
Gränges kapitalmarknadsdag 2018 äger rum i Stockholm den 21 mars 2018. Talare är Johan Menckel, VD, Kent Schölin, SVP Research & Innovation, Torbjörn Sternsjö, SVP Technology & Product Development, Sofia Hedevåg, VP Sustainability, Colin Xu, President Asia, Patrick Lawlor, President Americas, och Oskar Hellström, CFO.  

Presentationer samt webcast från Gränges kapitalmarknadsdag 2018 kommer att finnas tillgängligt på Gränges webbsida efter eventet http://www.granges.com/sv/investerare/

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, SVP Communications & Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 21 mars 2018, kl. 08.00.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.