Kontakt

Gränges startar produktion i Newport, Arkansas – investering på 26 MUSD

03 maj 2018 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges har beslutat att återuppta produktionen vid fabriken i Newport, Arkansas, för tillverkning av tunn aluminiumfolie för olika typer av konsumentapplikationer. Totalt uppgår investeringen till 26 MUSD.

”Det här är ett bra tillfälle för oss att uppgradera och använda de tillgångar vi redan äger, och adressera en attraktiv marknadsnisch som tidigare i huvudsak försörjts via import. Vi räknar med att investeringen ska ge ett positivt bidrag till resultatet under 2019 och framåt”, säger Gränges VD Johan Menckel.

Investeringen avser uppgradering av nuvarande valsverk och utrustning. Fabriken i Newport tillverkade aluminiumfolie för konsumentapplikationer fram till 2015 och har därefter i huvudsak varit stängd med en mycket begränsad verksamhet inom ytbehandling. Fabriken var en del av Norandas verksamhet inom valsad aluminium som Gränges förvärvade 2016.

”Denna investering bygger på vår strategi för tunna aluminiumprodukter och innebär att vi investerar för att stödja våra kunder i deras tillväxtplaner. Det är goda nyheter både för våra framtida kunder och lokalt för regionen runt Newport”, säger Patrick Lawlor, President Gränges Americas.

Produktionen i Newport kommer att starta under första kvartalet 2019, och sedan successivt utökas i takt med att uppgraderingen slutförs. Kapaciteten kommer att uppgå till 20 kton per år till att börja med, för att sedan öka under kommande år.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, SVP Communications & Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com
Tel: +46 702 90 99 55

Brad Thomas, VP Strategy, Sales & Marketing Gränges Americas
brad.thomas@granges.com 
Tel: +1 615-815-9492

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 3 maj 2018, kl.15.00.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.