Kontakt

Gränges valberedning har utsetts

13 sep 2018 | KONCERNRELEASE

Gränges valberedning inför årsstämman 2019 ska utgöras av representanter för bolagets tre största aktieägare samt bolagets styrelseordförande.

Per den 31 augusti 2018 var Gränges tre största aktieägare Fjärde AP-fonden, AFA Försäkring samt Swedbank Robur vilka har haft möjlighet att nominera kandidater till valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2019 har därmed fått följande sammansättning: Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Lennart Francke (Swedbank Robur) samt Anders G. Carlberg (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Gränges årsstämma 2019 äger rum onsdagen den 8 maj 2019 kl 16.00 i Näringslivets Hus, Stockholm.

Aktieägare i Gränges som har förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete ombeds inkomma med dessa till valberedningens sekreterare, tillika Gränges chefsjurist, Niclas Nelson. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg ska förslag inlämnas senast den 1 februari 2019.

För ytterligare information, kontakta:
Niclas Nelson, General Counsel, Gränges
niclas.nelson@granges.com, tel: +46 708 34 96 16

Gränges AB
Box 5505
SE-114 85 Stockholm

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.