Kontakt

Innovation och ny teknik i fokus vid Gränges 10:e tekniska seminarium i Xiamen

20 sep 2018 | KONCERNRELEASE

Gränges 10:e tekniska seminarium, som hålls i Xiamen, Kina, 20–22 september 2018, fokuserar på innovationer och ny teknik för värmeväxlarindustrin. Cirka 350 kunder och andra ledande branschrepresentanter deltar i seminariet, vilket gör det till det största seminariet i sitt slag i världen.

"Innovation och ny teknik för elfordon kommer att vara en drivkraft för Gränges under de närmaste åren. Vårt seminarium i Kina är en viktig händelse i branschen för att träffas och diskutera dessa frågor”, säger Gränges VD Johan Menckel i sitt inledande tal vid Tekniska Seminariet i Xiamen.

Energibesparingar och minskade utsläpp är en global fråga idag. Allt striktare regler i bilindustrin driver på en snabb utveckling av nya tekniska lösningar som elektrifiering, men också ett fortsatt fokus på traditionella program för utsläppsreducering och minskad vikt. Gränges är världsledande inom avancerade aluminiumprodukter för lödda värmeväxlare och fokuserar på att utveckla nya, innovativa material och lösningar som stöder den snabba utvecklingen inom fordonsindustrin.

"Gränges har en stark position inom detta område. Vi arbetar nära våra kunder för att utveckla lösningar för alternativa bränslen, då industrin går mot en ökad elektrifiering. Kina är den största och snabbast växande marknaden för elfordon i världen, och Gränges är väl positionerat för att ta en aktiv roll i denna övergång ", säger Gränges Asiens president Colin Xu.

Valsad aluminium erbjuder överlägsna egenskaper även för andra industrier, såsom stationära luftkonditioneringsapparater och vindkraftverk där Gränges nu är leverantör.

Sedan 1996 har Gränges investerat i sin verksamhet i Shanghai och ökat sin kundbas över hela Kina och Asien. Gränges Shanghais produktionskapacitet är för närvarande över 120 000 ton - världens största produktionsanläggning specialiserad på avancerade värmeväxlarmaterial. Gränges anordnar ett tekniskt seminarium i Kina vartannat år. Seminariet är organiserat av Gränges och sponsras i år av fem världsledande företag som har specialiserat sig på produktion av aluminiumvärmeväxlare: Seco / Warwick, Solvay, Schoeler, Safechem och Jinyang Aluminium.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, Senior Vice President Communications and IR
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.