Kontakt

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Gränges AB (publ)

08 mar 2018 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Anders G. Carlberg, Carina Andersson, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat och Ragnhild Wiborg vid årsstämman 2018. Valberedningen föreslår även att Mats Backman väljs till ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders G. Carlberg.

Mats Backman (född 1968) är CFO för Autoliv, Inc. sedan 2016. Mats Backman har innehaft olika befattningar på Sandvik under 2007-2016, bland annat som CFO under 2013-2016. Under 2001-2007 var Mats Backman på Outokumpu. Han har även haft olika befattningar på Nordea och Boliden. Mats Backman är civilekonom.

Gränges valberedningen utgörs av representanter från bolagets tre största ägare samt av bolagets ordförande. Inför årsstämman 2018 har Gränges valberedning haft följande sammansättning: Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden, Anders Algotsson, AFA Försäkring, Rikard Andersson, SEB Fonder samt Anders G. Carlberg, Gränges styrelseordförande. Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Gränges årsstämma 2018 äger rum torsdagen 3 maj 2018 i Näringslivets Hus i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Niclas Nelson, Chefsjurist för Gränges
niclas.nelson@granges.com, tel: +46 708 34 96 16
Gränges AB
Box 5505
114 85 Stockholm

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 8 mars 2018, kl. 17.00.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.