Kontakt

Gränges förvärvar infrastruktur för driftsmedia i Finspång

17 maj 2019 | KONCERNRELEASE

Gränges har idag träffat avtal med Jernbro om att förvärva samtlig infrastruktur och energianläggningarna på sina industrifastigheter i Finspång för en säker och långsiktigt tryggad leverans av driftsmedia.

Förvärvet, som beloppsmässigt uppgår till 93 MSEK, kommer att ha kassaflödeseffekt under andra kvartalet 2019 men bedömd låg eller ingen resultateffekt.

Samtidigt har nya drifts- och underhållsavtal träffats med Jernbro, vilka förväntas ge positiv resultatpåverkan över tid.

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Abrahamsson, President Europe
jorgen.abrahamsson@granges.com, tel: +46 (0)122-838 00

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.