Kontakt

Gränges produktionsanläggning i Shanghai erhåller ASI-certifiering

18 jul 2019 | KONCERNRELEASE

Gränges produktionsanläggning i Shanghai, Kina, har framgångsrikt certifierats enligt Aluminium Stewardship Initiatives (ASI) Performance Standard. Detta tillkännagavs av ASI idag, se länk.

"Att uppnå denna ASI-certifiering är en viktig milstolpe i vårt hållbarhetsåtagande och ambitiösa hållbarhetsagenda och det är ett stort erkännande för vårt hållbarhetsarbete. Certifieringen bekräftar att våra aluminiumprodukter produceras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och det är ett första steg mot att kunna erbjuda våra kunder certifierade aluminiumprodukter. Den ger också en försäkran till våra kunder och andra intressenter att vi är fast beslutna att möta de ökade hållbarhetskraven. Vi har nu för avsikt att certifiera våra övriga anläggningar, som ett sätt att främja ansvarsfull produktions- och inköpspraxis i aluminiumindustrin”, säger Gränges VD Johan Menckel.

ASI är en global och ideell flerpartsorganisation som tillhandahåller standarder och certfieringar och som arbetar för att maximera aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle. ASI:s Performance Standard definierar principer och kriterier för miljö, socialt ansvar och styrning/affärsetik, med syfte att adressera hållbarhetsfrågor i värdekedjan för aluminium. Den oberoende tredjepartsrevisionen av Gränges produktionsanläggning i Shanghai genomfördes av DNV GL.

För ytterligare information, kontakta:
Sofia Hedevåg, VP Sustainability
sofia.hedevag@granges.com, tel: +46 733 03 79 79

Colin Xu, President Gränges Asia
colin.xu@granges.com, tel: +86 13918876325

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.