Kontakt

Gränges publicerar årsredovisning för 2018

14 mar 2019 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges årsredovisning för 2018, inklusive hållbarhetsredovisningen, finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats https://www.granges.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer.

En tryckt version av årsredovisningen för 2018 kommer att finnas tillgänglig i slutet av mars och kan beställas på reports@granges.com.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2018.

För ytterligare information, kontakta:
Oskar Hellström, CFO
oskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 14 mars 2019, kl. 08.00.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.