Kontakt

Gränges valberedning har utsetts

09 sep 2019 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Valberedningen inför Gränges årsstämma 2020 är utsedd. Valberedningen ska utgöras av representanter för bolagets tre största aktieägare samt bolagets styrelseordförande.

Per den 31 augusti 2019 var Gränges tre största aktieägare Fjärde AP-fonden, AFA Försäkring och Swedbank Robur Fonder, vilka har haft möjlighet att nominera kandidater till valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2020 har därmed fått följande sammansättning: Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Lennart Francke (Swedbank Robur fonder) samt Anders G. Carlberg (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Valberedningen representerar Gränges aktieägare och har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsarvode, ordförande vid årsstämman, samt arvoden för styrelse- och utskottsarbete.

Aktieägare som vill lämna förslag rörande valberedningens arbete ombeds inkomma med dessa till valberedningens sekreterare, tillika Gränges chefsjurist, Niclas Nelson. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg ska förslag ha inkommit till Gränges senast den 31 januari 2020.

Gränges årsstämma 2020 kommer att äga rum torsdagen den 7 maj 2020 kl 16.00 på IVA Konferenscenter (Wallenbergsalen), Grev Turegatan 16, Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Niclas Nelson, General Counsel, Gränges
niclas.nelson@granges.com, tel: +46 8 459 59 00
Gränges AB
Box 5505
114 85 Stockholm

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.