Kontakt

Temporära produktionsstörningar påverkar Gränges försäljningsvolym i tredje kvartalet

13 sep 2019 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Gränges har under juli och augusti haft temporära produktionsstörningar i fabrikerna i Huntingdon och Salisbury i USA. Produktionsstörningarna har påverkat de redan högt utnyttjade valsverken och resulterat i reducerad produktionskapacitet och lägre försäljningsvolym. De specifika problem som orsakat störningarna är lösta. För det tredje kvartalet förväntas de temporära produktionsstörningarna leda till en minskad försäljningsvolym om cirka 6 kton.

”Vi kommenterar normalt inte mindre produktionsstörningar, men när det inträffar i fabriker som ligger nära maximalt kapacitetsutnyttjande så har det en direkt påverkan på försäljningsvolymen. De specifika problemen som orsakat störningarna är lösta och vi har dessutom stärkt produktionsorganisationen i Gränges Americas för att ytterligare öka fokus på processtabilitet och tillgänglighet för produktionsutrustningen. Vidare så ser jag fram emot produktionsstarten för våra expansionsinvesteringar i fjärde kvartalet, då dessa också kommer att reducera nuvarande kapacitetsbegränsningar”, säger Gränges VD Johan Menckel.

Gränges publicerar sin interimsrapport för januari–september 2019 torsdagen den 24 oktober kl. 07.30. VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström kommer att presentera rapporten vid en webbsänd telefonkonferens kl. 10.00 samma dag.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Menckel, CEO
johan.menckel@granges.com
, tel: +46 8 459 59 00

Oskar Hellström, CFO & Deputy CEO
oskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2019 kl.17.15.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.