Kontakt

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Gränges AB (publ)

11 feb 2019 | KONCERNRELEASE

Valberedningen i Gränges AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Anders G. Carlberg, Carina Andersson, Mats Backman, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat och Ragnhild Wiborg vid årsstämman 2019. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders G. Carlberg.

Gränges valberedning inför årsstämman 2019 utgörs av representanter för bolagets tre största aktieägare och av Gränges styrelseordförande. Inför årsstämman 2019 har Gränges valberedning följande sammansättning: Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Lennart Francke (Swedbank Robur fonder) och Anders G. Carlberg (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Valberedningens övriga beslutsförslag samt dess motiverade yttrande kommer att publiceras i samband med kallelsen till årsstämman.

Gränges årsstämma 2019 äger rum onsdagen 8 maj 2019 kl 16.00 i Näringslivets Hus i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Jannis Kitsakis, ordförande i Gränges valberedning, representerar Fjärde AP-fonden
jannis.kitsakis@ap4.se, tel: +46 70 603 80 23
eller
Niclas Nelson, Chefsjurist för Gränges
niclas.nelson@granges.com, tel: +46 70 834 96 16
Gränges AB
Box 5505
114 85 Stockholm

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukterna. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.