Kontakt

Gränges beslutar om en fullt garanterad företrädesemission samt offentliggör villkor

18 nov 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT TILL ELLER I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, MEDDELANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

För att läsa hela pressmeddelandet: www.granges.com/sv/investerare/foretradesemission-2020/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Menckel, VD
johan.menckel@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Oskar Hellström, CFO och vice VD
oskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75