Kontakt

Gränges effektiviserar och anpassar europaverksamheten

26 aug 2020 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Som ett led i att effektivisera och anpassa Gränges Europas verksamhet till rådande marknadsförutsättningar har beslut fattats om organisationsförändringar i den svenska verksamheten. Den nya organisationen syftar till att stärka Gränges Europas kunderbjudande och långsiktiga konkurrenskraft. I samband med omorganisationen kommer neddragningar att göras och Gränges verksamhet i Finspång har idag varslat om totalt 75 tjänster.

“Vi arbetar ständigt med att effektivisera och utveckla Gränges Europas verksamhet. Nu genomför vi en organisationsförändring för att ytterligare anpassa verksamheten till rådande marknadsförutsättningar, bredda vårt hållbara produkterbjudande samt förbättra effektiviteten och genomföra kompetensskifte. Organisationsförändringen syftar till att stärka Gränges Europas långsiktiga konkurrenskraft samt bidra till fortsatt tillväxt,” säger Jörgen Abrahamsson, President Gränges Europe.

I samband med organisationsförändringen har ett varsel lagts om totalt 75 tjänster, varav 50 kollektivanställda och 25 tjänstemän i Sverige.

De beslutade åtgärderna beräknas medföra kostnader om totalt 25 MSEK i det tredje kvartalet 2020.

Förhandlingar med fackliga representanter har påbörjats och före utgången av december 2020 beräknas samtliga berörda medarbetare ha informerats.

Per den 31 juli 2020 hade Gränges Europa 461 medarbetare anställda i Sverige, varav 307 kollektivanställda och 154 tjänstemän.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Abrahamsson, President Gränges Europe
jorgen.abrahamsson@granges.com, tel: +46 122 833 09

Magnus Lindahl, Communications Manager
magnus.lindahl@granges.com, tel: + 46 701 438 671

För finansiella frågor, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 43 75

Denna information är sådan som Gränges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 09.00.

Om Gränges 
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har 1 800 medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com/sv.